Aviso Legal

Aviso Legal e Política de Privacidade

O uso deste sitio web está rexido polas seguintes normas:

Protección de datos

En cumplimiento do deber de información recollido no artigo 10 da Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio electrónico, a continuación reflexanse os seguintes datos.

Ponse no seu coñecemento o dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ó tratamento dos seus datos persoais mediante escrito dirixido a info@viveiroiesgarciabarbon.com

Codicións de uso

O uso do sitio web https://viveiroiesgarciabarbon.com/ ríxese polas normas establecidas no presente aviso legal conforme ás leis españolas. Coa súa utilización, o usuario comprométese a utilizar o sitio web e os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e o orde público.

En cumprimento da lei LSSI informámolo de que este espazo web e todo o seu material pertencen a “Viveiro IES García Barbón”; C/ Antonio Fernández Pérez, s/n, 32600 - Verín (Ourense); con dirección de correo electrónico de contacto: info@viveiroiesgarciabarbon.com.

O sitio web https://viveiroiesgarciabarbon.com/ ou calquera parte do mesmo, non se poderá reproducir, duplicar, copiar, vender, revender nin explotar para calquera fin comercial ou de outro tipo que non estea expresamente permitido pola nosa compañía. Así mesmo, queda prohibido o uso da web con fins ilícitos contra “Viveiro IES García Barbón” ou calquera terceiro, ou que, de calquera xeito, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio web.

A modificación dos materiais ou o uso dos mesmos para outro fin constitúen unha violación dos dereitos de marca rexistrada.

Responsabilidade limitada

Baixo ningunha circunstancia “Viveiro IES García Barbón” será responsable ante terceiros por calquera dano directo ou indirecto, económico, perda de clientela ou perda de ganancias, resultado do uso de https://viveiroiesgarciabarbon.com/

Enlaces con outros sitios web

No suposto de que a presente páxina web puidera conter vínculos ou enlaces con outros portais ou sitios web non xestionados por “Viveiro IES García Barbón”, esta sociedade manifesta que non exerce control ningún sobre ditos sitios nin é responsable do contido dos mesmos. Os links que esta web puidera conter ofreceranse, unicamente, a modo de referencias informativas, sen ningún tipo de valoración sobre os contidos, propietarios, servizos ou produtos ofrecidos dende os mesmos. “Viveiro IES García Barbón” resérvase o dereito a eliminar calquera enlace en calquera momento. En todo caso, “Viveiro IES García Barbón” exonérase de toda responsabilidade en relación cos servizos prestados por ditos terceiros fronte a calquera reclamación de calquera natureza e demandas que puideran interpoñerse en relación cos mesmos.

O establecemento de calquera “hiperenlace” entre unha páxina web e calquera das páxinas web do sitio Web de “Viveiro IES García Barbón” estará sometido ás seguintes condicións:

a) Baixo ningunha circunstancia “Viveiro IES García Barbón”será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web dende a que se realice o hiperenlace, nin das informacións e manifestacións incluídas nas mesmas

b) non se permite a reprodución nin total nin parcial de ningún dos servizos nin contidos do sitio web de “Viveiro IES García Barbón”

c) a páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, slogan ou otros signos distintivos pertencentes a “Viveiro IES García Barbón”.